Kontakt informasjon

Bjarne Johnsen Teknisk AS
P.O.box 13 Kokstad
N-5863 Bergen

Besøksadresse:
Kokstaddalen 25
5257 Kokstad

Telefon: (+47) 55 98 32 70
Epost: post@bjt.no

Foretaksregisteret: NO931 346 512 MVA
Bank: 9521.05.55790 (Handelsbanken AS)

Send oss en melding:

Vennligs fyll inn navn

Vennligs fyll inn Epost

Her finner du oss: